Better with us...

Test Muayene & Belgelendirme

NDT

Tahribatsız muayene (Non-destructive testing, kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayene türüdür. Bu muayenenin geçerliliği ise daha önceden yapılmış olan tahribatlı muayenelerin sonuçlarına dayanmaktadır.

NDT

Boya & Kaplama İnspektörlüğü

Boya enspektörleri işletmelerde ve/veya projelerde QA/QC veya third party olarak çalışırlar.

Bu bağlamda temel hedefleri işin şartnameye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Boya & Kaplama İnspektörlüğü

Ultrasonic

Ultrasonik Yüksek frekanslı ses dalgaları prob adı verilen bir parça içindeki piezoelektrik özellikteki kristal tarafından üretilir. Metalik malzemelerin ultrasonik muayenesinde kullanılan frekans aralığı 500 kHz ile 10 MHz arasında olabilir. Muayene parçasının mikroyapı özelliklerine göre uygun frekans belirlenir. Prob muayene yüzeyine temas ettirildiğinde ses dalgalarının malzeme içine nüfuz edebilmesi için uygun bir temas sıvısı (yağ, gres, su, vb.) kullanılmalıdır.

Ultrasonic

Malzeme Kalite Tespiti

Malzeme kalite tespiti alaşımın içindeki metal yüzdesini, elektrotlar arasından verilen elektronun oksijeni yakmasını önlemek için argon gazı verilmek suretiyle ölçen alet. elektronun enerji seviyesi (bkz: spektrum) değişimi sonucunda ortaya çıkardığı radyoaktif dalganın konkav yüzeyden geçerken kırılma açısından yararlanarak, daha önceden girilmiş referanslara göre element yüzdelerini saptar. üzerinde işlem yapılacak malzemenin yüzeyinin pürüzsüz olması gerekmektedir ve bunun için numuneye taşlama ve parlatma işlemleri yapılır.

Malzeme Kalite Tespiti

Manyetik Parçacık

Yüzeysel kusurların tespiti için kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan manyetik partikül testinde malzeme yüzeyinde bulunan süreksizlilerin lokasyonlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple uygulanan bu teknikte, malzeme üzerinde kaçak bir akını oluşturulur. Malzemenin üzerine dağıtılan manyetik tozlar oluşturulan kaçak akılar tarafından çekilerek malzeme yüzeyindeki süreksizliklerin çevresine yerleşir. Bu sayede süreksizliklerin yerleri tespit edilmiş olur. Manyetik partikül testleri ferromanyetik olan tüm malzemelere uygulanabilmektedir.

Manyetik Parçacık

Uluslararası Belgelendirme

Akreditasyon sürecimiz devam etmektedir.

Uluslararası Belgelendirme